Bestyrelsen

Christian Stabel

Formand

Medlem

Gitte Grevy

Kristina Rasmussen

Næstformand

Mia Veile Grøndahl

Medlem

Maki Ishii-dodson

Kasserer